Zakres usług

Zakres usług

Biuro posiada w swojej ofercie pełną księgowość dla firm, w ramach której realizowane są usługi:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont,
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji,
 • współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.

W ramach usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów realizowane są usługi:

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych.

Zadania w zakresie obsługi kadrowo-płacowej obejmują:

 • sporządzanie list płac,
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek,
 • ewidencja urlopów,
 • reprezentowanie w US i ZUS.